Zhengzhou Jin Tai Metal Materials Co., Ltd.

2204 E# Weilai Garden Weilai Road Zhengzhou China

Tel:86-371-55982206

Fax:86-371-65613933

3D Double Motion Mixer
JINHE brand powder granule line model one

Mixed volume of material

Mixer power

FOREWORD
JINHE brand powder granule line model one 
\\

\\
JINHE New Factory Video: https://www.youtube.com/watch?v=rGOYaFf6Ot8\